Sunday, October 18, 2009

grrrrrrrr.....

Först gav min laptop upp & nu tror jag att även stenåldersdatorn i källaren däckat halvvägs....Kan inte publicera några bilder, men jag ger inte upp - måste lösas!

No comments:

Post a Comment