Saturday, November 7, 2009

Mercer Kitchen


Middag på tu man hand på Mercer Kitchen, Mercer Hotels restaurang. Mörkt trä, vita detaljer, dov belysning, mycket levande ljus och god mat. En klar rekommendation.

No comments:

Post a Comment