Friday, January 8, 2010

Mera fredagslek


Vad skulle du göra med ett helt tomt rum som detta? Låt fantasin ta vid en stund, perfekt utzoomning för en eftermiddag några timmar från helg.


Bild från Haw-lin

No comments:

Post a Comment