Friday, March 19, 2010

Återvinning
Vad gör man av gamla böcker som ligger och samlar damm? Lucy Norman svarade "en lampa" och kom fram med Light Reading Chandelier & Robert The förnyade kvasttänket.
Via Feber

No comments:

Post a Comment