Friday, October 22, 2010

Sandat








Snö i oktober. Det kräver toner av sand.

No comments:

Post a Comment