Friday, December 24, 2010

Dagen före dopparedagen...


Efter mycket regn blev det idag ett nästan overkligt härligt avbrott i Malibu med lunch på det här stället. Det är dagar som dessa man vet att det är helt rätt att bryta traditionerna då och då.

Bilder: Anna Gillar

1 comment: